ÜRÜN BELGELENDİRME HİZMETLERİ

ÜRÜN BELGELENDİRME HİZMETLERİ

EN 45011 Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyon Standardı Bu standart, ürün belgelendirmesi yapan bir üçüncü tarafın yeterli ve güvenilir olarak tanınması ve yerine getirmesi gerekli şartları kapsar. Bir ürünün (Proses ve hizmeti de içeren bir terim) belgelendirilmesi, ürünün özel standartlar ve diğer norm dokümanlara uygunluğu için güvence sağlamanın bir aracıdır. Bazı ürün belgelendirme sistemleri ürünün başlangıç deneyini ve ürün tedarikçisinin kalite sistemlerinin değerlendirilmesini ve bunu takiben fabrika kalite sistemini, fabrikadan ve serbest piyasadan alınan numunelerin denenmesini dikkate alan periyodik kontrolü içerebilir. Diğer bazı sistemler, başlangıç ve periyodik kontrol deneyine dayanırlar ve yine diğer bazıları da sadece tip deneyini kapsar. Bu standart, belgelendirme kuruluşlarının, üçüncü taraf belgelendirme sistemlerini tutarlı ve güvenilir bir şekilde çalıştırabilmelerini ve böylece bunların ulusal ve uluslararası temelde kabullerini kolaylaştırmak ve bu suretle uluslararası ticareti geliştirmeleri için gerekli kuralları belirler. Bu standartta kapsanan kurallar, her şeyden önce, ürün belgelendirme sistemi çalıştıran kuruluşları için genel kriter olarak kabul edilmesi amacı ile yazılmıştır; Bunlar ; özel endüstri veya diğer sektörler tarafından kullanıldıklarında veya sağlık ve emniyet gibi özel kurallar dikkate alındığında takviye edilmelidir. İlgili ve ait oldukları standartlara ve diğer norm dokümanlara uygunluğun ifadesi, uygunluk belgeleri veya markalar şeklinde olacaktır. Özel ürünleri veya ürünler grubunu, özel standartlara veya diğer norm dokümanlara göre belgelendirme sistemleri, bir çok durumlarda, kendi açıklayıcı dokümanlarını gerektirebilir. Her ne kadar bu standart, ürün belgesi veren üçüncü taraflarla ilgili ise de standardın bir çok şartları birinci ve ikinci taraf ürün uygunluk değerlendirme proses ve prosedürlerinde de yararlı olabilir. Belgelendirme sistemlerinin farklılığı, ilk bakışta gereksiz ve hatta bu sahaya yeni girenleri, müşteri ve operatörleri şaşırtıcı olarak görünebilir. ISO/IEC belgelendirme yayınları ve ilgili faaliyetleri yardımcı bilgiler olarak temin edilebilir; bunlar dünya çapında uygunluk temini ile ilgili toplulukların uygulamaları ile ilgili soruların yanıtlanmasında yardımcı olurlar.

İlgili Standart : EN 45011:1998 "Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar