TARAFSIZLIK TAAHHÜDLERİ

TARAFSIZLIK TAAHHÜDLERİ

GCC Global Kontrol ve Sertifikasyon Ltd. Şti.;

Denetim ve belgelendirme işlemleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, müşteri kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,

Yönetim ve personelinin, sistem belgelendirme işlemlerinin tarafsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını, bu çerçevede, sistem belgelendirme işlemlerinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,

Belgelendirme uygulamasında yer alan Tarafsızlığı Koruma Komitesi, Belgelendirme Komitesi ve İtiraz ve Şikâyet Komitesi üyelerinin de kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstereceğini,

Bir başka belgelendirme kuruluşunun kalite yönetim sistemini belgelendirmeyeceğini,

Personelinin ve kendi adına hareket eden şahısların, belgelendirilen müşteri kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermeyeceğini,

Personelinin ve kendi adına hareket eden şahısların, belgelendirmiş olduğu müşterisine iç denetim sunmayacağını veya sağlamayacağını,

Komiteler ve kendi adına hareket eden şahıslar da dahil, kendi kuruluşunun her seviyesinde, belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, mevcut akreditasyon mevzuatı, kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerine uyulacağını,

Özel bir ürün veya belgelendirilen kuruluş ile ilgili bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, hizmet verilen kuruluşun, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,

Hizmet verilen müşteri kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,

Kendisinden doğabilecek, kanıtlı zararlar olursa her tür yasal tazminatı ödeyeceğini,

Belgelendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan mali kaynakların, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile de desteklenerek sürekli şekilde korunacağını ve devamlılığının sağlanacağını,

Sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşların belgelendirilmeyeceğini,

Sahiplerinin üye olduğu dernek, cemiyet ve sivil toplum kuruluşları vb.’ne herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını,

Hizmetlerden faydalanmanın, başvuran müşteri kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek veya gruba üye olmasına ve belgelendirilmiş olan müşteri kuruluşların sayısına bağlı olmayacağını,

İlgili bütün tarafların verilen belgelendirme hizmetlerine ulaşabileceğini, bu durumda gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmeyeceğini ve uyulması zorunlu olan tüm kural ve dokümanların ayrım yapılmayacak şekilde uygulanacağını,
beyan ve taahhüt eder.
30.06.2017

Genel Müdür
A. Gamze UZ